4x4x4-es bűvös kocka kirakása 1.

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat.
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

A 4x4x4-es bűvös kocka kirakása 1.

Jelen leírás a hagyományos Rubik-kocka nagyobb testvérének, az 4x4x4-es kocka, angol elnevezéssel a Rubik's Revenge (Rubik bosszúja) kirakásáról szól. A különböző kockák megoldásáról számos leírás és videó található az Interneten. Most azoknak igyekszünk segítséget nyújtani, akik már megbarátkoztak a 3x3-as kockával és szeretnék megoldani az 4x4x4-es kockát is.

A 3x3x3-as Rubik-kocka kirakására vonatkozó módszerünk megismerésével, minimális gyakorlással és mindössze kettő újabb forgatás-sorozat megtanulásával bármikor, bárki ki tudja rakni a 4x4x4-es kockát is, anélkül, hogy rendszeresen órákig kellene gyakorolnia a forgatásokat.

Tudni kell, hogy a kockát forgató versenyzők (speedcuberek), akik néhány másodperc alatt rakják ki a Rubik-kockát (a nagyokat is 1-2 perc alatt) több száz forgatássorozatot ismernek és az adott kockaállapothoz a megfelelőt a másodperc töredéke alatt tudják azonosítani és végrehajtani.

Ha a lentebbi leírás áttanulmányozása nem lenne elegendő a bűvös kocka magabiztos kirakásához és magánórák keretében személyes konzultációra lenne szüksége jelentkezzen a lenti e-mail elérhetőségen vagy hívja a következő telefonszámot:

Mini Rubik-kocka lexikon

Lapközép: A kocka egyes oldalainak a középső része. Olyan kiskockákból áll, amelyeknek csak egy színes oldala van. A 4x4x4-es kockán az egyes oldalak lapközepe négy (2x2) azonos színű elemből áll, tehát összesen 24 db kiskocka alkotja a 6 lap közepét. A lapközepeken nincsenek centrális kiskockák, így az egyes oldalak színét csak akkor határozhatjuk meg, ha a kocka színeit és egymáshoz vizonyított helyzetét ismerjük.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle a kockán.

Élkocka: Olyan elemek, amelyeknek egy éle és két színes oldala van. A 4x4-es kockán 2x12=24 van belőle.

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

Transzformáció: Itt a kocka egészének vagy egy részének alkalmas elforgatását (átalakítását) értjük, hogy már egy ismert algoritmus végrehajtásával a kívánt eredményt (a kocka új állapotát) érjük el.

Paritások: Paritásoknak vagy lehetetlen helyzeteknek nevezzük azokat a 4x4x4-es (ill. bonyolultabb) kockán előforduló helyzeteket, amelyek kialakulása a 3x3x3-as kockán lehetetlenség.

Variációs lehetőségek: A 4x4x4-es kocka variációs lehetőségeinek száma 7,4×1045.
(Összehasonlításképpen a 3x3x3-as kocka variációs lehetőségeinek száma 4.3×1019, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1371 milliárd évre van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához.)

A Rubik-kockáról és más bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál
A bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál

A forgatásokhoz használt (módosított) jelölőrendszer

Minden oldalt egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a kocka szemközti oldala
B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala
R (Right):a kocka jobb oldala
L (Left):a kocka bal oldala
T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje
D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala

A 4x4-es kockán a belső oldalakat a legközelebbi oldal kisbetűjével határozzuk meg. Tehát az "R" oldal melletti belső réteget "r" betűvel jelöljük, a "T" oldal mellettit "t"-vel és így tovább.

A kocka oldalait és belső rétegeit tehát az előző hat mássalhangzóval (kis- és nagybetűvel) jelöljük.

A 4x4-es kockán a belső oldalakat a legközelebbi oldal kisbetűjével határozzuk meg. Tehát az "R" oldal melletti belső réteget "r" betűvel jelöljük, a "T" oldal mellettit "t"-vel és így tovább.

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásának megfelelő 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért -adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a kocka valamelyik oldalának, rétegének bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra. Logikus, hogy az U betű helyett - adott esetben - használható még bármelyik magánhangzó kettőzött alakja is, pl. OO, EE stb.

A forgatásokat jelölő betűvariációs lehetőségek azt a cél szolgálják, hogy mindenki a neki szimpatikus vagy egy könnyebben memorizálható forgatáskombinációt jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, ugyanilyen mértékben forgatjuk el a "T" oldal alatti (belső) réteget a "tu" jelölésre. A "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát, míg a "le", "li" vagy "l" jelölés ugyanígy fordítja el a bal oldal melletti (belső) réteget.
Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

A 3x3x3-as kocka kirakásánál megismert LATERETA-LETERATU forgatás-kombináció azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tus.

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a lentebbi kiskocka-pozíció áthelyezéseket, forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése is.

Kísérletező kedvű egyének az egyes kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal és még magánhangzók is használhatók, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, hogy a könnyű memorizálhatósága következtében a világon minél több embernek meg legyen a sikerélménye: minimális szellemi és fizikai ráfordítással ki tudja rakni a Rubik-kockákat.

Ezzel a módszerrel soha, senki nem fog komoly kockaforgató versenyt nyerni, arra azonban nagyon is megfelel, hogy egy baráti társaságban vagy akár egy villamoson valaki - adott esetben - bemutathassa kockakirakó tudását.

A 4x4-es bűvös kocka rendezésének menete:
- Először a lapközepeken található 4 színes kickockákat rendezzük oldalanként egy színűre,
- majd a - rendezetlen kockán szétszórva található - 12x2 db élkockákat párosítjuk.
- A kétféle forgatássorozat eredményes befejezése után hozzájutunk egy - lényegében - 3x3-as Rubik-kockához,

aminek a kirakását már ismerjük vagy itt megtekinthetjük.

1. Lapközepek rendezése

Itt a feladatunk az, hogy az oldalak közepén található 6x4 db egyszínű kiskockát oldalanként egy színűre, egymás mellé forgassuk. Vegyük észre, hogy itt nincs olyan támpontunk, mint a 3x3x3-as kockánál, ahol a középen levő kiskockák meghatározták az adott oldal színét, mert egymáshoz képest állandó a helyzetük. A lapközepek hatékony és megfelelő rendezése érdekében tehát készségszinten kell ismernünk a kockán lévő színek egymáshoz képesti helyzetét.

Az eredeti 3x3x3-as bűvös kocka és a többi hasonló kocka színei a következők: fehér, szemben vele a citromsárga; piros, szemben vele a narancssárga; kék, szemben vele a zöld.
A szabványos Rubik-kocka színeinek elrendezése (sorrendje) könnyen megjegyezhető a BOY szóról. A megfelelő sarokkockán ugyanis a kék, a narancs és a sárga színek (Blue, Orange, Yellow) az óramutató járásával egyezően, ilyen sorrendben követik egymást.
Másik módszer: a magyar zászló színei (piros, fehér, zöld) az adott sarokkockán az óramutató járásával ellentétesen követik egymást.

A lapközepek rendezése intuitív módon, egyszerűen megoldható, komolyabb segítséget nem igényel annak, aki már egy kis tapasztalatot szerzett a 2x2-es vagy 3x3-as Rubik-kockák kirakása során. Ezért ehhez nem is írunk külön részletes algoritmusokat.

Praktikus okokból mindig azonos pl. citromsárga vagy fehér oldallal kezdjük a lapközepek rendezését, mert ezek a színek - ha jó a Rubik-kocka színezése - könnyebben szembe tűnnek. Az első lapközép rendezése után a szemben levő oldal lapközepét rakjuk ki. Célszerű ezután a két kirakott lapközepes oldalnál megfogni a kockát és ezután már csak a fennmaradó négy oldal irányában forgatva a kockát rakjuk ki a további négy lapközepet.

A jobb áttekinthetőség érdekében a továbbiakban a kocka-rajzokon szürke színű kiskockákat is láthatunk, ezek az adott forgatásokban érdektelenek vagy szerepük nincs.

A lapközepek rendezése során kezdőknek gondot okozhat egy-két befejező forgatás, ezekre alábbiakban mutatunk megoldásokat:

1. Első helyzet

Rendező algoritmus: Ru - de - Ru - do

2. Második helyzet

Rendező algoritmus: te - Fe - do - Fo - to - Fe - de

Az fenti algoritmusokat nem szükséges memorizálni, némi gyakorlás után készséggé válnak.

Elkészülnek tehát a lapközepek:

A 4x4x4-es bűvös kocka kirakása c. téma folytatódik további oldalon:

tovább a 2. oldalra

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Nézd meg, hogyan rakja ki sorban a kockákat a világbajnok:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768