5x5x5-ös bűvös kocka kirakása 1.

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat.
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

Az 5x5x5-ös bűvös kocka kirakása 1.

Jelen leírás egy jó nagyra nőtt Rubik-kocka, az 5x5x5-ös bűvös kocka (Professor's Cube) kirakásáról szól. A különböző kockák megoldásáról számtalan leírás és videó található az Interneten. A jelen leírásban azoknak a kocka-kedvelőknek igyekszünk segítséget nyújtani akik már megbarátkoztak a 3x3-as illetve a 4x4-es kockával és szeretnék megoldani egyszerűen az 5x5x5-ös kockát is.

A 3x3x3-as és a 4x4-es bűvös kockák kirakására vonatkozó módszerünk megismerésével, minimális gyakorlással (akár újabb forgatás-sorozat megtanulása nélkül) bármikor, bárki ki tudja rakni az 5x5x5-ös kockát is, anélkül, hogy rendszeresen órákig kellene gyakorolnia a forgatásokat.

Tudni kell, hogy a kockát forgató versenyzők (speedcuberek), akik néhány másodperc alatt rakják ki a Rubik-kockát (a nagyobbakat is 1-2 perc alatt) több száz forgatássorozatot ismernek és az adott kockaállapothoz a megfelelőt a másodperc töredéke alatt tudják azonosítani és végrehajtani.

Ha a lentebbi leírás áttanulmányozása nem lenne elegendő a bűvös kocka magabiztos kirakásához és magánórák keretében személyes konzultációra lenne szüksége jelentkezzen a lenti e-mail elérhetőségen vagy hívja a következő telefonszámot:

Mini Rubik-kocka lexikon

Lapközép: A kocka egyes oldalainak a középső része. Olyan kiskockákból áll, amelyeknek csak egy színes oldala van. Az 5x5x5-ös kockán az egyes oldalak lapközepe kilenc (3x3) azonos színű elemből áll, tehát összesen 54 db kiskocka alkotja a 6 lap közepét. Szerencsére a lapközepek centrális kiskockái rögzítettek, így az oldalak színe könnyen meghatározható, míg a lapközepet adó többi 8 kiskocka helyzete egymáshoz képest változó.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle minden kockán.

Élkocka: Olyan elemek, amelyeknek egy éle és két színes oldala van. Az 5x5x5-ös kockán 3x12 (36) van belőle. Az élkocka-hármasok középső tagját nevezhetjük közép-élkockának (edge), a mellette levőket pedig szárny-élkockának (wing).

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

Transzformáció: Itt a kocka egészének vagy egy részének alkalmas elforgatását (átalakítását) értjük, hogy már egy ismert algoritmus végrehajtásával a kívánt eredményt (a kocka új állapotát) érjük el.

Paritások: Paritásoknak vagy lehetetlen helyzeteknek nevezzük azokat a 4x4x4-es (ill. bonyolultabb) kockán előforduló helyzeteket, amelyek kialakulása a 3x3x3-as kockán lehetetlenség.

Variációs lehetőségek: Az 5x5x5-ös kocka variációs lehetőségeinek száma 2.83×1074.
(Összehasonlításképpen a 3x3x3-as kocka variációs lehetőségeinek száma 4.3×1019, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1371 milliárd évre van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához.)

A Rubik-kockáról és más bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál
A bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál

A forgatásokhoz használt (módosított) jelölőrendszer

Minden oldalt egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a kocka szemközti oldala
B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala
R (Right):a kocka jobb oldala
L (Left):a kocka bal oldala
T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje
D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala

A belső oldalakat a legközelebbi oldal kisbetűjével jelöljük az 5x5x5-ös kockán is. Tehát az "R" oldal melletti belső réteget "r" betűvel jelöljük, a "T" oldal mellettit "t"-vel és így tovább. A velünk szemben levő, "L" és "R" oldal között levő belső (middle) réteget M betűvel jelöljük, forgásirányát pedig balról (az "L" oldal felől) nézve határozzuk meg, míg a "T" és "D" oldal közötti, centrális, vízszintes (horizontális) réteget H betűvel jelöljük, forgásirányát pedig alulról (a "D" oldal felől) nézve határozzuk meg.

A kocka oldalait és belső rétegeit tehát az előző hat mássalhangzó kis- és nagybetűivel és az M ill. H betűvel jelöljük.

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásának megfelelő 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért -adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a kocka valamelyik oldalának, rétegének bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra. Logikus, hogy az U betű helyett használható még bármelyik magánhangzó kettőzött alakja is, pl. OO, EE stb.

A forgatásokat jelölő betűvariációs lehetőségek azt a cél szolgálják, hogy mindenki a neki szimpatikus vagy egy könnyebben memorizálható forgatáskombinációt jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, ugyanilyen mértékben forgatjuk el a "T" oldal alatti (belső) réteget a "tu" jelölésre. A "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát, míg a "le", "li" vagy "l" jelölés ugyanígy fordítja el a bal oldal mellett közvetlenül található (belső) réteget.
Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

A 3x3x3-as kocka kirakásánál megismert LATERETA-LETERATU forgatás-kombináció azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tű.

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a lentebbi kiskocka-pozíció áthelyezéseket, forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése is. Ezekre is mutatunk variációs lehetőségeket az egyes részek Tipp szakaszában.

Kísérletező kedvű egyének az egyes kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal és még magánhangzók is használhatók, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, hogy a könnyű memorizálhatósága következtében a világon minél több embernek meg legyen a sikerélménye: minimális szellemi és fizikai ráfordítással ki tudja rakni a Rubik-kockákat.

Ezzel a módszerrel soha, senki nem fog komoly kockaforgató versenyt nyerni, arra azonban nagyon is megfelel, hogy egy baráti társaságban vagy akár egy villamoson valaki - adott esetben - bemutathassa kockakirakó tudását.

Az 5x5x5-ös bűvös kocka rendezésének menete:
- Először a lapközepeken található 6x9 színes kiskockákat rendezzük oldalanként egy színűre,
- majd a - rendezetlen kockán szétszórva található (12x3 db) élkockákat rakjuk szín szerint hármas csoportokba.
- A kétféle forgatássorozat eredményes befejezése után hozzájutunk egy - lényegében - 3x3-as Rubik-kockához,

aminek a kirakását már ismerjük vagy itt megtekinthetjük.

1. Lapközepek rendezése

Itt a feladatunk az, hogy az oldalak közepén található 6x9 db egyszínű kiskockát oldalanként egy színűre, egymás mellé forgassuk. Itt is, mint a 3x3x3-as kockánál, a középen levő kiskockák meghatározták az adott oldal színét, mert egymáshoz képest állandó a helyzetük. A lapközepek hatékony rendezése érdekében azonban érdemes ismernünk a kockán lévő színek egymáshoz képesti helyzetét.

A jobb áttekinthetőség érdekében a kocka-rajzokon szürke színű kiskockákat is láthatunk, ezek az adott forgatásokban érdektelenek vagy szerepük nincs.

A lapközepek rendezése intuitív módon, egyszerűen megoldható, komolyabb segítséget nem igényel annak, aki már egy kis tapasztalatot szerzett a 3x3-as és 4x4-es kockák kirakása során.

Az eredeti 3x3x3-as bűvös kocka és a többi hasonló kocka színei a következők: fehér, szemben vele a citromsárga; piros, szemben vele a narancssárga; kék, szemben vele a zöld.
A szabványos Rubik-kocka színeinek elrendezése (sorrendje) könnyen megjegyezhető a BOY szóról. A megfelelő sarokkockán ugyanis a kék, a narancs és a sárga színek (Blue, Orange, Yellow) az óramutató járásával egyezően, ilyen sorrendben követik egymást.
Másik módszer: a magyar zászló színei (piros, fehér, zöld) az adott sarokkockán az óramutató járásával ellentétesen követik egymást.

Praktikus okokból mindig azonos pl. citromsárga vagy fehér oldallal kezdjük a lapközepek rendezését, mert ezek a színek - ha jó a kocka színezése - könnyebben szembe tűnnek. Az első lapközép rendezése után a szemben levő oldal lapközepét rakjuk ki. Ezután a két kirakott lapközepes oldalnál fogjuk meg a kockát és már csak a fennmaradó négy oldal irányában forgatva a kockát rakjuk ki a további négy lapközepet. Célszerű a lapközepek kiskockáiból kettes vagy hármas "csíkokat" összeállítani és a fennmaradó négy oldal síkjában mozgatni és rendezni a közepeket színek szerint.

A lapközepek rendezése intuitív módon megoldható annak, aki már egy kis tapasztalatot szerzett a kisebb kockákkal. Ezért ehhez nem is írunk részletes algoritmusokat. Kezdőknek gondot okozhat egy-két befejező forgatás, ezekre alábbiakban mutatunk megoldásokat:

1.1 Három-kockás helyzet

Rendező algoritmus: Ru - de - Ru - do

1.2.1 Két-kockás helyzet

Rendező algoritmus: Re - de - Ro - do

Lehetne még további "két-kockás" helyzeteket ábrázolni és forgatásokat is szerkeszteni hozzá, de bízunk az olvasó kirakási intuicióiban. Ha mégis gondot okozna a kirakásuk csinálj a rossz hármasokkal egy 1.1 forgatást, ezzel hozzájutsz valamelyik "egy-kockás" helyzethez.

1.3.1 Egy-kockás helyzet(1)

Rendező algoritmus : te - Fe - do - Fo - to - Fe - de

1.3.2 Egy-kockás helyzet(2)

Rendező algoritmus: Ho - Fe - do - Fo - He - Fe - de

Az előző algoritmusokat nem szükséges memorizálni, némi gyakorlás után készséggé vál(hat)nak. A lapközepeken található 9 (pontosabban 8) közép-kiskocka bármelyike az előző két algoritmussal helyre hozható, csak az "F" és "R" oldal megfelelő elforgatásával be kell állítanunk az ábrán látható valamelyik induló pozíciót.

Figyeljük meg, hogy mi történik a két utóbbi - kissé bonyolultnak tűnő - forgatás során: (Jelöljük a két kicserélendő kiskockát A (a piros) ill. B (a kék) betűvel.) Először a B kockát (tartalmazó réteget) az A kocka helyére visszük (1. fordítás), ezután oldalra fordítjuk és kivisszük az F oldalról a B kockával feltöltött sort (2) és (3), ezután visszafordítjuk az F oldalt (4), majd az első lépésben kiforgatott réteget is visszaforgatjuk (5), az F oldalt harmadszor is elfordítjuk (6), hogy befejezhessük a rendezést (7). Teljesen áttekinthető a folyamat, ezért egy átlagos térlátású kockaforgatónak nem is kell memorizálnia ezeket a forgatássorozatokat.

Elkészülnek tehát a lapközepek:

Az 5x5x5-ös bűvös kocka kirakása c. téma folytatódik további oldalon:

tovább a 2. oldalra

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Nézd meg, hogyan rakja ki sorban a kockákat a világbajnok:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768