Válogatott anyós viccek

 

Egy férfit az anyósa leküld a boltba zöldségért, de a lelkére köti, hogy csakis szép, tiszta, és vegyszermentes lehet.
A férfi bemegy egy bioboltba, és elkezd a zöldségek között válogatni. Amikor odamegy hozzá az eladó, megkérdi tőle:
- Ugye, ezeken a zöldségeken nincsenek mérgező vegyszerek? Az anyósomnak viszem őket.
- Nincsenek uram, azokat sajnos magának kell ráraknia.

Két barát találkozik:
- Hol voltál?
- A temetőben, az anyósomat temettem el.
- És miért vagy így összekarmolászva?
- Nagyon védekezett!

- Pajtás, téged miért zártak börtönbe?
- Azért, mert az anyósomba belecsapott a villám.
- De ez nem a te bűnöd!
- Tudod, cimbora, én fogtam a nyelét.

Egy vadász szafarira ment a feleségével és az anyósával. Letáboroztak a dzsungelben. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a férjét:
- Drágám, eltűnt a mama, gyere menjünk és keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak az éjszakában. Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány tárul eléjük: a mama egy bokor előtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal néz éppen farkasszemet. A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:
- Uramisten, most mi lesz?
- Semmi - feleli a vadász. Az oroszlán kereste magának a bajt, majd kimászik belőle egyedül!

 

 

Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái:
- Na, milyen a házasélet?
- Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten egy pufók, visító, fogatlan teremtménnyel.
- Csak nem babát vártok?
- Á nem, az anyósom hozzánk költözik.

- Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa?
- Igen.
- Mikor?
- Úgy két évvel ezelőtt.
- Na de ember! Akkor miért csak most jelenti be?
- Valahogy eddig nem mertem elhinni.

 

 

Két barát találkozik, az egyik meséli a másiknak:
- Te, tudnál még egy jó viccet mondani?
- Tudok, de miért?
- Mert amit tegnap mondtál, azt elmeséltem az anyósomnak.
- És?
- Félholtra röhögte magát.

Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. Nehéz a csomag, cammog a mama, mire a veje dühösen ráförmed:
- Mama, igyekezzen már, mert ha így haladunk, holnapra sem érünk haza!
- Majd meglátom fiam, ha te is 80 éves leszel, hogy fogsz sietni!
- Az istenfáját magának, hát még azt is meg akarja érni?!

 

 

- Mégis ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett egy tubus pillanatragasztót adott? - ront be egy férfi a sarki vegyeskereskedésbe.
- Én voltam uram, nagyom sajnálom, de tévedés történt - vallja be a segéd.
- Ugyan fiam, csak megköszönni jöttem!

Anyós a halálos ágyon:
- Jaj, meghalok... jaj, végem van, mindjárt meghalok!
Felnéz a plafonra:
- A plafont meg le kéne festeni!
Mire a vő:
- Anyuka, egyszerre csak egy dologra koncentráljon!

- Képzeld, a Béla el akar válni tőlem! - szipogja a fiatal feleség.
- És miért? - kérdezi az anyja.
- Miattad! - feleli a lány.
- És miből gondolja az a szemét, hogy én hozzámennék?!

Kovács elviszi a kutyáját az állatorvoshoz:
- Doktor úr, vágja le a kutyám farkát!
- De hát miért tennék ilyen szörnyűséget?
- Mert mindig csóválja a farkát, és holnap vendégségbe jön az anyósom. Nem szeretném, ha azt hinné, hogy bárki is szívesen látja...

A bíróságon a bíró:
- Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos ki akarja lökni az anyósát az ablakon?
Vádlott:
- Minek, amikor láttam, hogy egyedül is elboldogul vele!

 

 

Kovács úr a feleségével és az anyósával Jeruzsálemben nyaral. Egyik nap az anyósa hirtelen rosszul lesz, majd meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az ajánlatot Kovács.
- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni - próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni...

A feleség nagyon szomorú és aggódik, mert az anyja súlyos betegen fekszik a kórházban. Míg dolgozik, elküldi a férjét, hogy nézzen utána, hogy van az anyja. Alig egy óra múlva hívja a férje telefonon, kérdi a
feleség:
- Hogy van a mama?
- Anyádat bármelyik pillanatban hazaengedhetik.
- Micsoda? Már jobban van? És hazaengedik az intenzív osztályról?
Mi történt, mesélj!
- Nem tudom, még csak be sem engedtek hozzá. Ebben az állapotban tilos a látogatása. Részleteket sem közöltek, de a főorvos azt mondta, hogy készüljek fel a legrosszabbra.

Az anyós meglátogatja a fiatal házasokat. Becsönget. Az ifjú férj nyitja az ajtót. Anyós:
- Nem haragszol drága fiam, ha itt maradok egy pár napig?
Mire a férj:
- Felőlem maradjon ott - és becsukja az ajtót.

A bíró kihallgatja Szabó Bélát.
- Maga ellen az a vád, hogy megölte az anyósát. Miért tette?
- A feleségem kért rá...
- Hogy mondhat ilyet? Szégyellje magát! Hiszen a felesége imádta az édesanyját!
- Igaz, bíró úr, de mielőtt aznap elment, azt mondta nekem: "Béla, ha a mamát alvás közben egy légy zavarja, ne keltsd fel, hanem üsd agyon!"

 

 

Az unoka ujjongva szalad a látogatóba érkezett nagyanyja elé:
- De jó, hogy itt vagy nagymama! Legalább meglátom apu új mutatványát!
- Na és milyen mutatványt tud az apád?
- Azt mondta anyunak, ha megint meglátogatsz minket, a falra mászik...

A férfi bemegy a temetkezési vállalkozóhoz:
- Szeretném elhamvasztatni az anyósomat.
- Semmi gond, ötvenezer forintba fog kerülni. Akkor holnap ideszállítjuk.
- Nem kell, itt áll a kapuban.

 

 

Orvos: Őszintén meg kell mondanom, hogy az ön anyósa egy cseppet sem tetszik nekem.
Vő: Nahát! Egészen egyforma az ízlésünk, doktor úr.

Az anyóst kórházba szállítják egy szívroham után. A doktor mondja a férjnek:
- Sajnos csak rossz hírekkel tudok szolgálni!
- Istenem! Túléli?

Az anyós ablakpucolás közben majdnem kiesett az ablakon, és most két kézzel kapaszkodik az ablakpárkányba, miközben iszonyúan ordít. Hazatérő veje meglátja lentről és felkiabál neki:
- Jaj, mama, ne legyen már olyan ideges! Próbálja kicsit elengedni magát!

Az anyós épp búcsúzik a fiatal pártól.
- Kedves vőmuram, igazán nem kellett volna azzal fárasztanod magad, hogy kikísérsz az állomásra - búcsúzik a mama a vonatnál.
- De mama, tessék elhinni, hogy nekem csak öröm, hogy kikísérhetem!

 

 

Anyós:
- Hát fiam most, hogy benősültél hozzánk, három dolgot jegyezz meg!
1. Ha rendesen van a kendő a fejemen akkor bátran szólhatsz hozzám!
2. Ha kicsit hátrébb van tűrve, akkor már csendben és óvatosan szólj, ha jót akarsz!
3. Ha a kontyom alatt van a kendőm, ne szólj egy szót sem, ha nem akarsz bajba kerülni!
Vő:
- Kedves Anyuka! Maga is jegyezzen meg három dolgot:
1. Minden reggel, ha felkelek megiszom 2 deci pálinkát!
2. Ezután reggelire elfogyasztok 8 tojásból rántottát!
3. Utána mindezt leöblítem 1 liter vörösborral! És elhiheti, hogy ezután rohadtul nem érdekel az hogy, hogyan áll a maga fején a kendő!

Az anyós látogatóba megy a vejéhez.
- Meddig marad anyuka? - kérdezi a veje.
- Hát fiam, ameddig szívesen láttok.
- Jaj, anyuka már a kávét se tetszik megvárni?

– Gáborhoz menj férjhez! – mondja az anya a lányának. – Ő mindig tudja, hogy mit akar.
– Én akkor is Csabához megyek, anyukám.
– Miért?
– Mert ő meg azt tudja, hogy én mit akarok.

- Tudja Mama, amikor vállalkozó lettem, csak a tudásomra és a józan eszemre támaszkodhattam.
- Nem te vagy az egyetlen, aki nulláról indult...

A paraszt szánt a földjén. Arra megy a barátja.
- Hé, Józsi, meghalt az anyósod!
A paraszt nem válaszol, csak szánt tovább.
- Hé, Józsi, süket vagy?
- Nem, csak előbb a munka, aztán a szórakozás!

Egy házaspár balesetet szenved, aminek során a feleség arca csúnyán összeég. A plasztikai sebész bőrátültetést javasol, de a feleség, mivel kis termetű, nem rendelkezik elegendő bőrfelülettel. Végül a férj hátsó feléről vesznek le egy nagy bőrdarabot. A műtét sikerül, a feleség szebb lesz, mint valaha. Egy buliban, amikor mindenki dicséri a szépségét, örömtől sugárzó arccal mondja a férjének:
- Annyira nagy jót tettél velem, hogy sosem tudom megfizetni neked!
- Ugyan drágám, nekem elég fizetség, amikor látom, hogy anyád megcsókolja az arcodat...

 

 

A tízemeletes ház legfelső emeletén egy férfi ki akar lökni egy asszonyt az ablakon. Az utcán bámészkodók közül felkiált valaki:
- Gyilkos! Ki akarja lökni a feleségét!
- Nem a feleségem, az anyósom! - kiált vissza a tízedikről a férfi. Mire a bámészkodó:
- Nézd, hogy kapaszkodik a rohadék!

- Hallom váltok lányom!
- Igen mama.
- Nő van a dologban?
- Igen mama.
- És ki az a nő?
- Hát, te mama.

Ketten beszélgetnek:

- Az én anyósom olyan szerény asszony, hogy soha nincs semmi kívánsága.
- Akárcsak az én anyósom, az is folyton csak parancsol.

- Képzeld, az éjjel a te anyósoddal álmodtam.
- És mit mondott?
- Semmit.
- Akkor az nem ő volt.

- Szerinted hogyan tudok vitába keveredni az anyósommal?
- ???
- Csak mondjak neki bármit.

- Kedves barátom, hogy megy a méhészkedés?
- Hát, mézem még nincsen de anyósomat már kb. 40-szer csípték meg ezek a szorgalmas kis állatok.

- Hova viszed azt a két szép libát?
- Az anyósomnak.
- Miért?
- Mert tegnap azt mondta, hogy a fél életét odaadná egy libáért!

 

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

 

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768