Vitéz nagybányai Horthy Miklós
a Magyar Királyság kormányzója

 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós

 

„Mély a tenger és végtelen... De mélyebb
szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és
végtelenebb vágyódásom, mely a magyar
földre és s magyar nép körébe hazavonz!”
(Horthy Miklós)

 

 

...Úgy nézett ki, mint egy valódi tengeri medve, napbarnított arcú, izmos, energikus, erôteljes, közepes termetû. Könnyen összetéveszthetô lett volna egy nyugalomba vonult angol admirálissal. Becsületessé- ge és bátorsága éppen úgy erénye volt, mint lélekbôl fakadó kötelességtudata. Ellentétben minden más »nagy ember«-rel, különösképpen nem volt sem hiú, sem törtetô, sem önzô. Nem kereste azokat a magas hivatalokat, melyeket rákényszerítettek, inkább elfogadta azokat, abban a reményben, hogy így rajongásig szeretett hazáját szolgálhatja. Szigorú volt, amikor kellett, de az alaptermészete kedves, szívélyes. Büszke volt katonai rangjára, kormányzói hivatalára, szertartásosan ragaszkodott a hivatalos etiketthez, mégis megmaradt az egyszerû életvitel mellett, udvariasan és elôzékenyen viselkedett másokkal szemben...

(Horthy Miklósról mondta Nicholas
Roosevelt, aki 1930-1939 között az
USA követe volt Magyarországon)

 

 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen... (Wikipedia) Tovább olvas

 

 

A kormányzó hitvese: Purgly Magdolna

A 19-20. század fordulója táján egy vidéki földbirtokos család leányának napjai fölöttébb egyhangúan teltek, aligha bővelkedtek izgalmas eseményekben. Neveltetését, viselkedését s különösen a "másik nemhez” való viszonyát szigorú szokások szabályozták. A konvencióknak megfelelően töltötte el életének első két évtizedét jószási Purgly Magdolna is. [...]

Purgly Magda szülővárosában a nemesi eredetû famíliák leányai számára létesített patinás nevelőintézetben készült fel az életre, vagyis a férjhezmenetelre. Az ő miliőjében valamilyen kereső foglalkozásra még csak gondolni is illetlenség lett volna egy nő számára. Így iskoláztatása során mindenből elsajátított valamit, amire egy társaságbeli hölgynek szüksége lehet, amikor önálló házat visz. Az általános mûveltség alapjain kívül tanult németül és franciául, valamelyest zongorázni, s szert tett háztartási ismeretekre is. Ekkor vált kedvenc időtöltésévé a kézimunkázás. [...]
[...] Purgly Magdolna és Horthy Miklós találkozása, mint megannyi hasonló sorsfordulat fiatal nők és férfiak életében, a véletlen mûve. Persze az már nem volt ez esetben sem véletlen, hogy az alkalom szülte eseményből életre szóló kapcsolat lett. [...]

Horthy délceg, kisportolt férfiú volt, jól mutatott rajta az uniformis. Horthyt azonban nem csupán a császár és király különleges kabátja tette érdekessé. A bemutatkozást követő beszélgetések folyamán kiderült róla, hogy egy vérbeli globetrotter, világutazó, aki oly messzi tájakon járt a világóceánon, melyekről egy magyar vidéki leány még csak nem is igen hallott. Horthy ahhoz is értett, hogy színesen szóljon élményeiről, tapasztalatairól, lebilincselő társalgónak bizonyult. Hamar elbûvölte Purgly Magdát, aki még soha nem találkozott ilyen érdekes emberrel. A vonzalom kölcsönös volt, mert Horthy úgy érezte, hogy rábukkant valakire - akit eddig igazán nem is keresett. [...] Forrás

 

 

 

1938 augusztusában Adolf Hitler hivatalos látogatásra hívta Horthyt és Imrédyt. A tárgyalások során Hitler közölte velük, hogy küszöbön áll a Csehszlovákia elleni támadás időpontja. Azt várta a magyar féltől, hogy játssza el az agresszor szerepét, aminek fejében Szlovákia teljes területét felajánlotta Magyarország részére. Ezt Horthyék egyhangúlag elutasították. Az ott tartózkodó Kánya Kálmán szerint Horthy figyelmeztette Hitlert, hogy újabb világháborút fog kirobbantani, amit el fog veszíteni, mivel nem rendelkezik tengeri hatalommal. Hitler ezt követően kiabálni kezdett vele. Horthy figyelmeztette, hogy távozni fog, mivel ez a hangnem megengedhetetlen egy önálló, ezeréves állam képviselőjével szemben. Hitler nyugodt, tiszteletteljes hangnemre váltott, azonban ettől kezdve gyűlölettel viseltetett Horthy irányában.

A revíziós tárgyalásokat Magyarország kezdeményezte, Hitler és az angol kormány között Mussolini közvetített. A revíziót az angolok, a franciák és a németek írták alá egyhangúlag. Az itthon is hatalmi pozíciót kereső Imrédyt Teleki Pál váltotta a miniszterelnöki poszton. Az ő idején szállta meg a Wehrmacht a cseh és morva területeket, Szlovákia függetlenedett, a magyar haderő pedig – kihasználva az alkalmat – megszállta az inkább stratégiai, mint etnikai szempontból fontos Kárpátalját.

Négy évet élt Bajorországban, majd felesége romló egészsége miatt a salazari Portugáliába költözött, Estoril városába. John Flournoy Montgomery, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete 1949-ben alapítványt hozott létre a család anyagi támogatására. Ebben több zsidó származású személy részt vett, többek között ifjabb Chorin Ferenc is. Portugáliában írta meg az emlékiratait, amit 1952. augusztus 20-án fejezett be.
Az 1956-os forradalom híre előbb fellelkesítette, ám annak későbbi kudarca nagyon megviselte a mindvégig jó egészségnek örvendő Horthyt. A forradalom leverése után apátiába zuhant, bár az orvosok szerint szervi bajban nem szenvedett, nemsokára elhunyt. Estorilban halt meg 1957-ben. Forrás

 


Halasy-Horthy-kastély, Kenderes (kerti homlokzat) - Forrás:Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768