A Rubik-kocka félprofi kirakása

KIDOLGOZÁS ALATT!!!!!!!!!!!!!!!

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat.
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

A Rubik-kocka félprofi kirakása

Jelen leírás a Rubik-kocka félprofi kirakásáról szól. Korábban láthattuk, hogy a kezdő módszerrel (rétegről-rétegre) bármikor, bárki ki tudja rakni a Rubik-kockát, amennyiben képes megjegyezni négy egyszerű kifejezést és a hozzátartozó mozgásformát. A félprofi kirakás alapja az ún. Fridrich-módszer, de az utolsó réteget nem két lépésben (közel 80 algoritmus megtanulásával), hanem négy lépésben mindössze 13 könnyen megjegyezhető algoritmussal hozzuk helyre.

A Rubik-kockát forgató versenyzők (speedcuberek), akik 10 másodpercnél is rövidebb idő alatt rakják ki a 3x3-as kockát túlnyomórészt a négy lépéssorozatból álló Fridrich-módszert alkalmazzák. Nevezik CFOP módszernek is. Ennek lényege, hogy először az egyik oldal keresztjét (C=Cross) rakjuk ki, majd egyszerre alakítunkk ki két réteget (F2L= First 2 Layers) oly módon, hogy a kereszt mellé a megfelelő sarokkockát a hozzátartozó középső rétegbeli élkockával párosítjuk és a helyére forgatjuk. A harmadik lépéssorozatban az utolsó oldal kiskockáit orientáljuk, vagyis egy színre (citromsárga) hozzuk (OLL= Orientation of the Last Layer). A még helyükön nem lévő kiskockák orientációjukat megtartó helyre forgatása (permutálása) a Rubik-kocka kirakásának a befejező művelete (PLL=Permutation of the Last Layer)

Mini Rubik-kocka lexikon

Lapközép: Hat olyan elem, aminek csak egy színes oldala van. Helyzetük egymáshoz képest állandó. Ilyen a 2x2-es kockán nincs.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle, tulajdonképpen csak ezekből áll a 2x2-es kockánk.

Élkocka: Az az elem, aminek egy éle és két színes oldala van. A 2x2-es kockán ilyen sincs.

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

Transzformáció: Itt a kocka egészének vagy egy részének alkalmas elforgatását (átalakítását) értjük, hogy már egy ismert algoritmus végrehajtásával a kívánt eredményt (a kocka új állapotát) érjük el.

Variációs lehetőségek: A 2x2x2-es kocka variációs lehetőségeinek száma 3.674.160, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) több, mint 42 és fél napra van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához.

A forgatásokhoz használt (módosított) jelölőrendszer

Minden oldalt egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a Rubik-kocka szemközti oldala
B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala
R (Right):a kocka jobb oldala
L (Left):a kocka bal oldala
T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje
D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala

A kocka oldalait tehát az előző hat mássalhangzóval jelöljük.

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának óramutató járásával egyező 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért - adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a Rubik-kocka valamelyik oldalának (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a kocka valamelyik oldalának bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra. Logikus, hogy az U betű helyett használható még bármelyik magánhangzó kettőzött alakja is, pl. OO, EE stb.

A forgatásokat jelölő betűvariációs lehetőségek azt a cél szolgálják, hogy mindenki a neki szimpatikus vagy egy könnyebben memorizálható forgatáskombinációt jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, a "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát.
Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

A későbbiekben megismerendő LATERETA-LETERATU forgatás-kombináció azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tus.

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a lentebbi kiskocka-pozíció áthelyezéseket, forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése is.

Kísérletező kedvű egyének az egyes kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal és még magánhangzók is használhatók, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, mert így könnyebb memorizálni az egyes algoritmusokat.

1. A kereszt kialakítása - C

Válasszunk egy tetszőleges oldalt, amelyen a keresztet kialakítjuk. Praktikus okokból mindig azonos színű oldallal kezdjük a kirakást.

Az eredeti 3x3x3-as bűvös kocka színei: fehér, szemben vele a citromsárga; piros, szemben vele a narancssárga; kék, szemben vele a zöld.

A szabványos Rubik-kocka színeinek elrendezése (sorrendje) könnyen megjegyezhető a BOY szóról. A megfelelő sarokkockán ugyanis a kék, a narancs és a sárga színek (Blue, Orange, Yellow) az óramutató járásával egyezően, ilyen sorrendben követik egymást.
Másik módszer: a magyar zászló színei (piros, fehér, zöld) az adott sarokkockán az óramutató járásával ellentétesen követik egymást.

A kereszt kirakása egyszerűen megoldható. Elkészül tehát a kereszt:

Most fordítsuk meg a kockát úgy, hogy a kialakított kereszt alulra kerüljön.

2. A második sor (réteg) kirakása - F2L

A kirakás e részében egyszerre alakítunk ki két réteget oly módon, hogy az alul lévő kereszt mellé a megfelelő sarokkockát a hozzátartozó középső rétegbeli élkockával párosítjuk és mindkettőt a helyére forgatjuk. Leírni egyszerűbb persze, mint megcsinálni. A két párosítandó kiskocka (ti. az első réteg sarokkockája és a középső réteg megfelelő élkockája) 42 féle módon helyezkedhet el, ebből az egyik az, amikor megfelelően vannak párosítva valahol a kockán. Tehát 41 különböző algoritmust kellene alkalmazni, amelynek nagyobbik része egyszerűen, aakár intuitív módon is kivitelezhető, míg néhány algoritmus nehezebb. Feltételezzük, hogy az olvasó a kocka kezdő (rétegről-rétegre történő) kirakásán már túl van, ezért e helyen nem lenne célszerű a 41 forgatáskombinációt leírni, amikor azt már mások megtették. Ezen a helyen ill. itt is megtekinthetjük színes képekkel ilusztrálva az algoritmusokat. Aki inkább a videót kedveli, annak Török Ágoston versenyző mutatja meg a legfontosabb fogásokat:

Elkészültünk tehát két réteggel:

3. A harmadik réteg orintálása - OLL

A harmadik lépéssorozatban az utolsó oldal kiskockáit orientáljuk, vagyis egy színre (citromsárga) hozzuk, egyelőre figyelmen kívül hagyva azt, hogy a kiskockák a helyükön vannak-e.

3.1 Kereszt kialakítása harmadik rétegben

blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.2 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.3 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.4 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.5 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.6 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.7 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.8 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.9 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

3.10 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4. A harmadik réteg permutálása - PLL

A még helyükön nem lévő kiskockák orientációjukat megtartó helyre forgatása (permutálása) a Rubik-kocka kirakásának a befejező művelete

4.1 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4.2 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4.3 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4.4 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4.5 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

4.6 A blablabla blablabla blablabla

                  blablabla

                  blablabla

Ha a fenti forgatássorozatok rendben megtörténtek, akkor örülhetünk a kész Rubik-kockánknak.

Összeállította: Straub Tamás

A fenti leírás - részben vagy egészben - a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Nézd meg, hogyan rakják ki a kockát a világbajnokok:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768