Rubik-kocka kirakása egyszerűen 2.

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat."
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

A 3x3x3-as Rubik-kocka kirakása 2.

3. Harmadik sor (réteg) kirakása

Az utolsó (harmadik) réteg kirakásához négyféle feladatot kell elvégeznünk:

1. A sarokkockák megfelelő sarkokra történő forgatása (permutáció)
2. A sarokkockák színhelyesre forgatása helyben (orientáció)
3. Az élkockák megfelelő helyre való forgatása (permutáció)
4. Az élkockák színhelyesre forgatása helyben (orientáció)

Fontos, hogy a sarokkockák helyrerakásával (permutációjával) kezdjük, mert a bemutatott forgatás-sorozat az élkockákat is átmozgatja. A többi forgatás már csak a megfelelő kockaelemekre van hatással.

3.1 Sarokkockák helyrerakása (permutációja)

Sarokkocka akkor van a helyén, ha azon pontosan az a három szín található, amelyek a sarok szomszédos oldalaihoz tartoznak. Most még itt nem kell törődnünk azzal, ha nem állnak színhelyesen (nincsenek megfelelően orientálva) a sarokkockáink.

A két felcserélendő sarok legyen a felső jobb hátsó és a felső jobb elülső pozícióban. Lásd: ábra.
A cserét a következő kombinációval tudjuk végrehajtani:
LA-TE-RE-TA - LE-TE-RA-TU.
A forgatássorozat könnyen memorizálható egyik változata:
Lóterítő, létra, tű.

Tippek, további lehetőségek:

Ha szerencsénkre mind a négy sarokkocka a megfelelő helyen van, akkor a következő fejezetre térhetünk. Legtöbbször két sarok helyén van, kettő pedig éppen a másik helyén. (A felső réteg elforgatásával mindig találunk két sarokkockát, ami a helyén van.)

Ha a két rossz helyen lévő sarokelem egymás mellett van (szomszédosak) akkor egyszer, ha átlósan, akkor kétszer kell végrehajtani a leírt kombinációt. (Ez utóbbi esetben mindegy, milyen helyzetből indítod az első forgatás-sorozatot.)

Szükséges itt még megjegyeznünk, hogy ezek a algoritmusok tulajdonképpen három élkockát forgatnak át sorban (szekvenciálisan) az óramutató járásával egyezően úgy, hogy a mozgó három sarokkocka mindegyike egyúttal 120 fokkal el is fordul, az óramutató járásával ellentétes irányba. (Próbáld ki egy rendezett Rubik-kockával!)

Ha a megjegyzésre ajánlott forgatássorozat törzsét (LOTERITO-LETERA) egy TO forgatással fejezzük be, akkor az alábbiakat tapasztaljuk: három sarokkocka az előzőekben írtak szerint mozog. A jobbra, szemben (T,F,R oldalak találkozásánál) levő sarokkocka változatlan marad és nem változnak az élkockák sem. A már gyakorlottabb kockaforgatók kihasználhatják a forgatássorozat eme tulajdonságát is.

3.2 Sarokkockák helyben forgatása (orientációja)

Az ismertetendő forgatássorozat két, egymással átellenben levő sarokkockát fordít meg a saját tengelye körül. A jobb, elülső sarkon (T,F,R oldalak találkozásánál) lévőt óramutató járásával egyezően, 120 fokkal, míg a bal, hátsó sarkon (T, B, L oldalak találkozásánál) lévő sarokkockát az óramutató járásával ellentétesen 120 fokkal forgatja el.

A végrehajtandó kombináció: (RO-BI-DU - BO-RI-TU)2 , azaz a zárójelben lévő fogatásokat kétszer egymás után kell megcsinálni.
A kombináció memorizálható úgy is, hogy: Robi Te!, Bori Te! Robit németül szólítjuk (du), Borit franciául (tu).

Tippek, további lehetőségek:

Ha nem az alapesetben leírt irányban kellene a két sarokkockát a saját tengelyük körül megfordítani, hanem pont ellenkezőleg, akkor sincs semmi baj, csak fordítsuk el az egész Rubik-kockát a függőleges tengelye körül 180 fokkal és úgy hajtsuk végre a kombinációt! (Transzformáció.)

Ha nem átellenes, hanem szomszédos sarokkockákat kellene színhelyesre fordítani, akkor az egyik oldal 90 fokos elfordításával hozzuk létre a kiinduló állapotot és úgy hajtsuk végre a kombinációt! (Ez is transzformáció.)

Ha még mindig nem színhelyesek a sarkok, ismételd meg az előbbi kombinációt még egyszer, annak figyelembevételével, hogy az adott sarkok hogyan mozdulnak el.

3.3 Élkockák helyükre történő forgatása (permutációja)

Ebben a részben az ábrán feketével jelzett három élkockát (vagyis a jobb, a hátsó és a bal oldali felső élkockákat, színtartó módon - tehát a kockák maguk nem fordulnak meg - sorban, szekvenciálisan) cserélünk meg egymás között az óramutató járásával ellentétesen.
A hármas cserét a következő kombinációval tudjuk végrehajtani:
BU-TO-MI-TU-MO-TA-BU.
A forgatássorozat könnyen memorizálható egyik változata:
Bú(s) ToMi Tú(sz), Mo(s)Ta(n) Bú(s).

Tippek, további lehetőségek:

A felső élkockák helyükre történő forgatásához először válasszunk ki egy olyan élkockát, ami már a helyén van (még, ha nem is színhelyesen) és fordítsuk úgy a Rubik-kockát, hogy ez felül, legközelebb legyen hozzánk (az F és T oldal találkozásánál). Ha nincs ilyen élkocka, akkor válasszunk célszerűen, pl. hogy minél több élkocka kerüljön a helyére az ismertetett kombinációval.

Tipp: ha a három élkockát egymás között az óramutató járásával egyezően kellene megcserélni, akkor három lehetőség adódik:
- kétszer hajtod végre a jelzett kombinációt, (kissé lassú)
- megtanulod az ellentétes irányú forgatássorozatot, ami: BU-TI-MI-TU-MO-TE-BU, (memorizálható így, pl.: Bú(s) TiMi Tú(sz), Mo(s)T i(s) Bú(s))
- egy "M" fordítás után az egész kockát a függőleges tengelye körül 180 fokkal elfordítod (transzformáció) és úgy hajtod végre az eredeti kombinációt, nem elfelejtve a középső réteg visszafordítását (elegánsabb).

3.4 Élkockák helyben forgatása (orientációja)

Az utolsó forgatássorozattal az élkockákat fogjuk helyben színhelyesre forgatni. A kombináció nagy előnye, hogy egyszerűen megjegyezhető, hátránya pedig (néha) az, hogy egyszerre négy élkockát fordít meg helyben.

A forgatássorozat kiinduló helyzete:
A Rubik-kocka F oldalán két élkocka van, az L és F ill. az F és T oldal találkozásánál,
a harmadik a T és B oldal találkozásánál,
az utolsó pedig a B és D oldal találkozásánál.
A feketével jelzett élkockák tehát helyben megfordulnak az alábbi nagyon egyszerű kombináció végrehajtásával: (Fá-M)4 vagyis a két jelzett fordítást négyszer egymás után kell végrehajtani.

Tippek, további lehetőségek:

Ha csak két élkockát kellene megfordítanunk (az utolsó oldalon), akkor úgy végezzük el a forgatást (úgy tartsuk a Rubik-kockát), hogy az egyik forduljon, míg a másik változatlanul maradjon. Ezáltal négy db megfordítandó élkockát kapunk. Ezután már a kocka egy vagy két oldalának megfelelő elfordításával (transzformáció) a négy élkockát a kombináció kiinduló helyzetébe hozzuk, majd megcsináljuk a forgatásokat. (Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utolsó oldalon mind a négy élkocka fordított állásban van.)

A forgatás végén ne felejtsük el visszafordítani az induló állapot kialakítása miatt elfordított oldalakat! Ha a forgatás izgalma közben esetleg elfelejtettük, hogy mely oldalakat, milyen irányban és milyen sorrendben forgattunk el (a kiinduló állapot létrehozása céljából), akkor sincs baj, mert már csak egy vagy kettő (esetleg három) fordításra vagyunk a teljesen kész Rubik-kockától, tehát logikailag kikövetkeztethető.

Olyan helyzet nem adódhat, hogy csak egy vagy három élkockát kellene színhelyesre fordítanuk. Ez csak akkor fordulhat elő, ha valamelyik ismerősünk megviccelt minket azzal, hogy egy kiskockát erőszakkal megfordított.

Ha sikerült idáig eljutnod az olvasásban és nagyon kezdő kockaforgató vagy, lehet, hogy a sok információ miatt lemondanál a kockával való barátkozásról... Ne tedd! Változatlanul állítom, hogy minden - legalább minimális térlátással és memóriával rendelkező - ember (ha képes tartósan megjegyezni néhány kifejezést, a hozzá kapcsolódó induló kockaállapotokat és a forgatás-sorozatok eredményét) bármikor - minden segédeszköz nélkül - ki tudja rakni a Rubik-kockát. Még egy tanács: aki teljesen kezdő először egy rendezett kockával gyakorolja a harmadik rétegre megadott kombinációkat (főleg az utolsó hármat), a forgatásokkal párhuzamosan mondogatva a tanult kifejezéseket: RoBiDu-BoRiTu (először, másodszor). Fá-M (először, másodszor, harmadszor, negyedszer). Bú(s) ToMi Tú(sz), Mo(s)Ta(n) Bú(s).

Ha a fenti forgatássorozatok rendben megtörténtek, akkor örülhetünk a kész Rubik-kockánknak.

A Rubik-kocka kirakása c. téma folytatódik további oldalon:

tovább az 1. oldalra

Összeállította: Straub Tamás

Ha a fenti leírás áttanulmányozása nem volt elegendő a Rubik-kocka magabiztos kirakásához és magánórák keretében személyes konzultációra lenne szüksége jelentkezzen a lentebbi e-mail elérhetőségen vagy hívja a következő telefonszámot:

A Rubik-kockáról és más bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál
A bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál

A leírt módszer - részben vagy egészben - a forrás megjelölésével és ide mutató aktív linkkel szabadon felhasználható.

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Részlet a Wikipedia szócikkéből:

A kocka variációs lehetőségeinek száma (8! × 38−1) × (12! × 212−1)/2 = 43 252 003 274 489 856 000 vagy másképp: 4,3×1019 ...

Ha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1 371 512 026 715 évre van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához.

Tovább a teljes cikkre.

Nézd meg, hogyan rakják ki a kockát a bajnokok:

Ha a bajonokok számodra nem elég gyorsak, akkor nézd meg Steven Brundage-t:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768