Rubik-kocka kirakása egyszerűen 1.

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat."
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

A 3x3x3-as Rubik-kocka kirakása 1.

A Rubik-kocka kirakásáról, megoldásáról renegeteg leírás és videó található az Interneten. A jelen leírásban azoknak a kocka-kedvelőknek igyekszünk segítséget nyújtani akik eddig önállóan csak egy oldalát tudták kirakni a 3x3x3-as Rubik-kockának, illetve megoldották ugyan a kockát, de csak az előttük levő leírás vagy videó pontról-pontra történő végrehajtásával.

Módszerünk tanulmányozásával, minimális gyakorlással és mindössze négy (esetleg hat) szó ill. kifejezés megtanulásával és a hozzá kapcsolódó mozgásforma megjegyzésével és lépésről-lépésre történő végrehajtásával bármikor, bárki ki tudja rakni a Rubik-kockát, anélkül, hogy rendszeresen órákig kellene gyakorolni a forgatásokat.

Tudni kell, hogy a Rubik-kockát forgató versenyzők (speedcuberek), akik néhány másodperc alatt rakják ki a kockát több száz forgatássorozatot ismernek és az adott kockaállapothoz a megfelelőt a másodperc töredéke alatt tudják azonosítani és végrehajtani. Mint említettem, az alábbi leírás alapján 4-6 könnyen memorizálható forgatássorozattal tudjuk megoldani a Rubik-kocka rejtélyét.

Ha a lentebbi leírás áttanulmányozása nem lenne elegendő a Rubik-kocka magabiztos kirakásához és magánórák keretében személyes konzultációra lenne szüksége jelentkezzen a lenti e-mail elérhetőségen vagy hívja a következő telefonszámot:

Mini Rubik-kocka lexikon

Lapközép: Hat olyan elem, aminek csak egy színes oldala van. Helyzetük egymáshoz képest állandó.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle minden bűvös kockán.

Élkocka: Az az elem, aminek egy éle és két színes oldala van. A 3x3-as kockán 12 van belőle.

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

Transzformáció: Itt a kocka egészének vagy egy részének alkalmas elforgatását (átalakítását) értjük, hogy már egy ismert algoritmus végrehajtásával a kívánt eredményt (a kocka új állapotát) érjük el.

Paritás helyzet : Ilyen a 3x3x3-as kockánál nem fordul elő.

Variációs lehetőségek: A 3x3x3-as kocka variációs lehetőségeinek száma 4,3×1019, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1371 milliárd évre van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához. (A világegyetem nagyjából 13,7 milliárd éve létezik.)

A Rubik-kockáról és más bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál
A bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál

A forgatásokhoz használt (módosított) jelölőrendszer

Minden oldalt (réteget) egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a Rubik-kocka szemközti oldala
B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala
R (Right):a kocka jobb oldala
L (Left):a kocka bal oldala
T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje
D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala
M (Middle):a Rubik-kocka "L" és "R" oldal közötti belső (középső) rétegét jelöli, forgásiránya az "L" oldal irányából nézve értendő.

A kocka oldalait (rétegeit) tehát az előző hét mássalhangzóval jelöljük.

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a Rubik-kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásának megfelelő 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért -adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a Rubik-kocka valamelyik oldalának, rétegének (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a Rubik-kocka valamelyik oldalának, rétegének bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra.

A forgatásokat jelölő magánhangzóknak a variációs lehetőségei azt a cél szolgálják, hogy mindenki az ezáltal létrejövő számtalan lehetőségből a neki szimpatikus vagy számára könnyebben memorizálható forgatáskombinációt (algoritmust) jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, a "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát.
Az "M", "ME" vagy "MI" végrehajtása során pedig a bal oldal felől tekintve az óramutató járásának megfelelően (az "MA" vagy "MO" esetében pedig az óramutató járásával ellentétesen) forgatjuk el 90 fokkal a belső réteget.

Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

A későbbiekben megismerendő LATERETA-LETERATU forgatás-kombináció azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tű.

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a későbbiekben szereplő pozíció áthelyezéseket, forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése is.

Kísérletező kedvű egyének az egyes kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, hogy a a forgatássorozatok megjelölésének számtalan variációs lehetősége, és a könnyű memorizálhatósága következtében a világon minél több embernek meg legyen a sikerélménye: minimális szellemi és fizikai ráfordítással ki tudja rakni a Rubik-kockát és néhány újabb könnyen memorizálható algoritmusokkal a nagyobb bűvös kockákat is.

Ezzel a módszerrel soha, senki nem fog komoly kockaforgató versenyt nyerni, arra azonban nagyon is megfelel, hogy egy baráti társaságban vagy akár egy villamoson valaki - adott esetben - bemutathassa kockakirakó tudását.

1. Az első sor (réteg) kialakítása

Válasszunk egy tetszőleges oldalt, amit először kirakunk.

A 3x3x3-as Rubik-kocka egyik jó tulajdonsága (hasonlóan az 5x5x5-ös, 7x7x7-es stb kockákhoz és ellentétben a 2x2x2-es, 4x4x4-es stb kockákkal), hogy az oldalak színét a középső kiskockák egyértelműen meghatározzák, mert azok egymáshoz képest nem mozdul(hat)nak el.

Praktikus okokból mindig azonos pl. citromsárga vagy fehér oldallal kezdjük a kirakást, mert ezek a színek - ha jó a Rubik-kocka színezése - könnyebben szembe tűnnek.

Az eredeti 3x3x3-as bűvös kocka színei: fehér, szemben vele a citromsárga; piros, szemben vele a narancssárga; kék, szemben vele a zöld.

A szabványos Rubik-kocka színeinek elrendezése (sorrendje) könnyen megjegyezhető a BOY szóról. A megfelelő sarokkockán ugyanis a kék, a narancs és a sárga színek (Blue, Orange, Yellow) az óramutató járásával egyezően, ilyen sorrendben követik egymást.
Másik módszer: a magyar zászló színei (piros, fehér, zöld) az adott sarokkockán az óramutató járásával ellentétesen követik egymást.

A jobb áttekinthetőség érdekében a továbbiakban a kocka-rajzokon világosszürke színű kiskockákat is láthatunk, ezek az adott forgatásokban érdektelenek vagy szerepük nincs.

Célszerű először a lapközép mellé az oldal élkockáit kirakni (sárga kereszt), majd a sarokkockák beforgatását elvégezni.

Az élkocka akkor színhelyes, ha mindkét oldalának a színe azonos a hozzá tartozó oldalak középső kockájának a színével.

Sarokkocka akkor van megfelelően a helyén, ha azon pontosan az a három szín van színhelyesen, amelyek a sarok szomszédos oldalaihoz tartoznak.

(Tipp: ha az egyik kiskocka a helyén van, de nem színhelyes, akkor tegyünk be a helyére egy tetszőleges kockát, és utána tegyük vissza a jó kockát színhelyesen.)

Az első réteg kirakása egyszerűen megoldható, komolyabb segítséget nem igényel. A tapasztalatok szerint a legtöbb ember, akit egyáltalán érdekel a Rubik-kocka egy oldalt helyesen, több-kevesebb próbálkozással, intuitív módon, segítség nélkül is ki tud rakni. Ezért ehhez nem is írunk külön algoritmusokat.
Elkészül tehát a felső oldal (réteg):

Most fordítsuk meg a Rubik-kockát úgy, hogy a kirakott felső oldal alulra kerüljön.

2. Középső sor (réteg) kirakása

Feladatunk a rétegben található négy élkocka helyre rakása. Keressük olyan élkockát, amely a középső rétegbe való, de jelenleg a felső rétegben van.

Állítsuk be úgy a beforgatandó élkockát, hogy az a szín, amelyik fent van (jelen esetben a piros) az azonos színű oldallal szemben, fent, a felső és a hátsó oldal találkozásához, az azonos színű oldal (piros) pedig velünk szembe kerüljön. Nevezhetjük ezt a forgatást "Távoli élkocka beforgatásá"-nak. Lásd: ábra.

Attól függően, hogy az élkockánk másik színe - ami a hátsó lapon van - milyen, úgy kell az A vagy a B pozícióba forgatni Ha a másik szín kék, akkor a helyére, a B pozícióba, míg ha zöld, akkor a helyére, az A pozícióba (mert a kék színnel szemben a zöld van) kerül. Lásd: ábra.

              FETAFA-TALATELE           FATEFE-TERETARA

Figyeljük meg, hogy mi történik a forgatások során: Először párosítjuk a kiválasztott élkockát a már kirakott első réteg megfelelő sarokkockájával (1-3 fordítás), majd az első réteg kirakása során kitapasztalt egyszerű beforgatással tesszük a párosított kiskockákat a helyükre (4-7 fordítás). Teljesen áttekinthető folyamat, ezért egy átlagos térlátású kockaforgatónak nem is kell memorizálnia a forgatássorozatot.

Tippek, további lehetőségek:

Olyan élkockát keressünk, amelyiknek egyik színe sem azonos a felső oldal színével. Ha a keresett élkocka nincs a felső oldalon, akkor a kialakítandó középső rétegben van. Ilyen esetben a helyére be kell tenni egy tetszőleges élkockát az ismertetett kombinációk egyikével.

Abban az esetben, ha egy középső rétegbeli élkocka a helyén van, de nem színhelyesen, akkor ne siessünk a rendezésével, hanem hagyjuk ilyen állapotban, mert a 3.4 pontban bemutatott forgatással fogjuk a végén színhelyesre állítani.

Bemutatunk egy másik - kezdő kockások között gyakran alkalmazott - kombinációt, amivel szintén a 2. réteg élkockáit tudjuk helyretenni. Nevezhetjük ezt "Közeli élkocka beforgatásá"-nak.

Ebben a megoldásban az F (front)oldal felső részére állítsuk be a beforgatandó élkockát, hogy az azonos színű oldala (jelen esetben a piros) legyen előttünk. Lásd: ábra. A másik szinétől függően az A vagy a B helyre kell beforgatni az élkockát.

        TOLOTILI-TIFITOFO           TIRITORO-TOFOTIFI

Ha mind a négy élkockát a helyére raktuk, készen vagyunk a második sorral (réteggel) is. Elkészült a kockánk mintegy 2/3-a. Innentől kezdve a Rubik-kocka kirakása könnyen megjegyezhető algoritmusok alapján történik.

A Rubik-kocka kirakása c. téma folytatódik további oldalon:

tovább a 2. oldalra

A leírt módszer - részben vagy egészben - a forrás megjelölésével és ide mutató aktív linkkel szabadon felhasználható.

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Nézd meg, hogyan rakják ki a kockát a bajnokok:

Ha a bajonokok számodra nem elég gyorsak, akkor nézd meg Steven Brundage-t:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768