Rubik-kocka jelölőrendszere,
mini-lexikon

KIDOLGOZÁS ALATT!!!!!!!!!!!!

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat.
If you are curious, you'll find the puzzles around you.
If you are determined, you will solve them. (E. Rubik)

Rubik-kocka lexikon

Jelen leírás a Rubik-kocka félprofi kirakásáról szól. Korábban láthattuk, hogy a kezdő módszerrel (rétegről-rétegre) bármikor, bárki ki tudja rakni a Rubik-kockát, amennyiben képes megjegyezni négy egyszerű kifejezést és a hozzátartozó mozgásformát. A félprofi kirakás alapja az ún. Fridrich-módszer, de az utolsó réteget nem két lépésben (közel 80 algoritmus megtanulásával), hanem négy lépésben mindössze 13 könnyen megjegyezhető algoritmussal hozzuk helyre.

A Rubik-kockát forgató versenyzők (speedcuberek), akik 10 másodpercnél is rövidebb idő alatt rakják ki a 3x3-as kockát túlnyomórészt a négy lépéssorozatból álló Fridrich-módszert alkalmazzák. Nevezik CFOP módszernek is. Ennek lényege, hogy először az egyik oldal keresztjét (C=Cross) rakjuk ki, majd egyszerre alakítunkk ki két réteget (F2L= First 2 Layers) oly módon, hogy a kereszt mellé a megfelelő sarokkockát a hozzátartozó középső rétegbeli élkockával párosítjuk és a helyére forgatjuk. A harmadik lépéssorozatban az utolsó oldal kiskockáit orientáljuk, vagyis egy színre (citromsárga) hozzuk (OLL= Orientation of the Last Layer). A még helyükön nem lévő kiskockák orientációjukat megtartó helyre forgatása (permutálása) a Rubik-kocka kirakásának a befejező művelete (PLL=Permutation of the Last Layer)

Mini Rubik-kocka lexikon

Lapközép: Hat olyan elem, aminek csak egy színes oldala van. Helyzetük egymáshoz képest állandó. Ilyen a 2x2-es kockán nincs.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle, tulajdonképpen csak ezekből áll a 2x2-es kockánk.

Élkocka: Az az elem, aminek egy éle és két színes oldala van. A 2x2-es kockán ilyen sincs.

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

Transzformáció: Itt a kocka egészének vagy egy részének alkalmas elforgatását (átalakítását) értjük, hogy már egy ismert algoritmus végrehajtásával a kívánt eredményt (a kocka új állapotát) érjük el.

Variációs lehetőségek: A 2x2x2-es kocka variációs lehetőségeinek száma 3.674.160, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) több, mint 42 és fél napra van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához.

RUBIK-kocka jelölései (standard) Hivatalos (Angol) rövidítés Magyarázat L (Left) Bal (Nyugati) oldal forgatása R (Right) Jobb (Keleti) oldal forgatása B (Back) Hátsó (Túlsó) oldal forgatása F (Front) Elülső (Szemközti) oldal forgatása U (Up) Felső oldal forgatása D (Down) Alsó (Lenti) oldal forgatása x A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az R oldalt forgatnánk y A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az U oldalt forgatnánk z A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az F oldalt forgatnánk M = R L’ x’ A Középső sort forgatjuk, úgy mintha az L oldalt forgatnánk E = D’ U y’ A Középső sort forgatjuk, úgy mintha az U oldalt forgatnánk S = F’ B z A Középső sort forgatjuk, úgy mintha az F oldalt forgatnánk r = R M’ A jobb oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk, úgy mintha az R oldalt forgatnánk l = L M A bal oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk, úgy mintha az L oldalt forgatnánk f = F S A szemközti oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk, úgy mintha az F oldalt forgatnánk b = B S’ A hátsó oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk, úgy mintha a B oldalt forgatnánk u = U E A felső oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk úgy mintha az U oldalt forgatnánk d = D E’ Az alsó oldalt és a középső sort egyszerre forgatjuk, úgy mintha a D oldalt forgatnánk

A forgatásokhoz használt (módosított) jelölőrendszer

Minden oldalt egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a Rubik-kocka szemközti oldala
B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala
R (Right):a kocka jobb oldala
L (Left):a kocka bal oldala
T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje
D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala

A kocka oldalait tehát az előző hat mássalhangzóval jelöljük.

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának óramutató járásával egyező 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért - adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a Rubik-kocka valamelyik oldalának (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a kocka valamelyik oldalának bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra. Logikus, hogy az U betű helyett használható még bármelyik magánhangzó kettőzött alakja is, pl. OO, EE stb.

A forgatásokat jelölő betűvariációs lehetőségek azt a cél szolgálják, hogy mindenki a neki szimpatikus vagy egy könnyebben memorizálható forgatáskombinációt jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, a "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát.
Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

A későbbiekben megismerendő LATERETA-LETERATU forgatás-kombináció azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tus.

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a lentebbi kiskocka-pozíció áthelyezéseket, forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése is.

Kísérletező kedvű egyének az egyes kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal és még magánhangzók is használhatók, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, mert így könnyebb memorizálni az egyes algoritmusokat.

Összeállította: Straub Tamás

A fenti leírás - részben vagy egészben - a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Nézd meg, hogyan rakják ki a kockát a világbajnokok:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768