Rubik-kocka mini-lexikon és jelölőrendszere

 

Ha kíváncsi vagy megleled a talányokat magad
körül. Ha eltökélt is vagy megoldod azokat."
If you are curious, you'll find the puzzles around
you. If you are determined, you will solve them.
(E. Rubik)

 

Rubik-kocka mini-lexikon és jelölőrendszerek

 

 

Mini Rubik-kocka lexikon

 

Lapközép: Hat olyan elem, aminek csak egy színes oldala van. Helyzetük egymáshoz képest állandó. Ilyen a 2x2-es kockán nincs, nagyobb páros rétegszámú kockákon pedig helyzetük nem fix.

Sarokkocka: Az az elem, aminek 3 éle és 3 színes oldala van. Nyolc van belőle minden kockán. (Tulajdonképpen a 2x2-es kocka csak ilyenekből áll.)

Élkocka: Az az elem, aminek egy éle és két színes oldala van. (A 2x2-es kockán ilyen nincs.)

Orientáció: Elemek egy helyben való helyzetváltoztatása, vagyis helyben forgatása.

Permutáció: Elemek egymással történő kicserélése, vagyis az elemek helyváltoztatása.

Algoritmus: Lépéskombinációk avagy forgatások sorozata, amelyekkel elemeket mozgathatunk a kívánt helyre (permutáció) és/vagy megváltoztathatjuk a helyzetüket (orientáció).

 

 

Transzformáció: A kocka egészének vagy egy részének bármilyen elforgatása (átalakítása), amivel a kocka új (kívánt) állapotát érjük el.

Konjugálás : Előkészítő forgatás(sorozat) amikor a mozgatandó elemek nem pont olyan helyzetben állnak, mint amelyikre az adott algoritmus vonatkozik. A konjugálással a kiválasztott elemek a megfelelő pozícióba kerülnek.

Paritás: Vagy lehetetlen helyzet a 4x4x4-es (ill. bonyolultabb) kockán előforduló helyzet, amelynek a kialakulása a szabványos 3x3x3-as kockán lehetetlen.

F2L (First 2 Layer): Első két réteg rendezésnek a módszere.

OLL (Orient Last Layer): Az utolsó réteg elemeinek megfelelő irányba rendezése.

PLL (Permutate Last Layer): Az utolsó réteg elemeinek a megfelelő helyre mozgatása.

CFOP azaz Fridrich módszer, ami négy fő szakaszból áll:
Az első lapon kirakjuk az éleket, így kapunk egy keresztet (Cross)
Él-sarok párok alkotásával kirakjuk az első két réteget (F2L)
Azonos színre hozzuk az utolsó réteg elemeit (OLL)
A megfelelő helyre mozgatjuk az utolsó réteg elemeit (PLL)

A kocka színezése Az eredeti 3x3x3-as bűvös kocka színei: fehér, szemben vele a citromsárga; piros, szemben vele a narancssárga; kék, szemben vele a zöld.
Az oldalak színét a páratlan rétegszámú (3x3x3, 5x5x5, 7x7x7, ...) bűvös kockák középső kiskockái egyértelműen meghatározzák, mert azok egymáshoz képest nem mozdul(hat)nak el. A páros rétegszámú kockákban erre nem alapozatunk, ezért nagyon fontos ismerni a színek sorrendjét.
A szabványos Rubik-kocka színeinek elrendezése (sorrendje) könnyen megjegyezhető a BOY szóról. A megfelelő sarokkockán ugyanis a kék, a narancs és a sárga színek (Blue, Orange, Yellow) az óramutató járásával egyezően, ilyen sorrendben követik egymást.
Másik módszer: a magyar zászló színei (piros, fehér, zöld) az adott sarokkockán az óramutató járásával ellentétesen követik egymást.

Variációs lehetőségek: A 3x3x3-as kocka variációs lehetőségeinek száma 4,3×1019, ami azt jelenti hogyha az ember minden másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 órájában csinálja, akkor (feltéve, hogy nem jut olyan álláshoz, amit már egyszer kipróbált) 1371 milliárd évre van szüksége az összes lehetséges állás kipróbálásához. (A világegyetem nagyjából 13,7 milliárd éve létezik.)

 

 

A Rubik-kocka hivatalos nemzetközi jelölései

Minden kocka-oldalt egy betű jelöl:

F (Front):a Rubik-kocka szemközti, elülső oldala

B (Back):a kocka takart, hátsó, túlsó oldala

R (Right):a kocka jobb oldala

L (Left):a kocka bal oldala

U (Up):a kocka felső oldala

D (Down):a kocka alsó, oldala

M (Middle): Az L és R oldal közötti középső réteget jelöli. Forgatás jelölése, mintha az L oldalt forgatnánk (R L’ x’)

E (Equator): Az U és D oldal közötti középső réteget jelöli. Forgatás jelölése, mintha az U oldalt forgatnánk (D’ U y’)

S (Standing): Az F és B oldal közötti középső réteget jelöli. Forgatás jelölése, mintha az F oldalt forgatnánk (F’ B z)

w (Wide): Külső blokkot jelöl (külső oldal és a szomszédos belső réteg együtt mozog)

 

Oldalak, rétegek forgatása:

Kiegészítő jel nélkül Az adott oldal, réteg óramutató járásával megegyező 90°-os, negyed fordulatos elfordítása: F , B , R , L , U , D

Felső aposztróffal Az adott oldal, réteg óramutató járásával ellentétes 90°-os, negyed fordulatos elfordítása: F’ , B’ , R’ , L’ , U’ , D’

2-es szám hozzáfűzésével Az adott oldal, réteg 180°-os, félfordulatos elforgatása: F2, B2, R2, L2, U2, D2

 

A kocka forgatása:

X A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az R oldalt forgatnánk

Y A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az U oldalt forgatnánk

Z A teljes kockát elfordítjuk, úgy mintha az F oldalt forgatnánk

 

 

Általunk használt módosított, ún "beszédes" jelölőrendszer

 

Jelölőrendszerünk a D. Singmaster által kialakított (standard) és D. Wolstenholme által módosított jelölésen alapul, azoknak továbbfejlesztett változata. Erre azért volt szükség, mert így könnyebb memorizálni az egyes algoritmusokat.

 

Minden oldalt egy betű (mássalhangzó) jelöl:

F (Front vagy Felénk néző):a Rubik-kocka szemközti oldala

B (Back vagy Búvóhely):a kocka takart, hátsó oldala

R (Right):a kocka jobb oldala

L (Left):a kocka bal oldala

T (Top vagy Tető):a kocka felső oldala, a teteje

D (Down vagy Déli):a kocka alsó, "délre néző" oldala

M (Middle): A középső réteget forgatjuk, úgy mintha az L oldalt forgatnánk

Vegyük észre, hogy nálunk az oldalak jelölése csak a kocka felső oldalának (U) jelölésében különbözik a nemzetközi jelölőrendszertől.

 

Minden forgatást egy betű (magánhangzó) jelöl:

E vagy I (magas magánhangzó):a kocka valamelyik oldalának óramutató járásával egyező 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli. Ez a mozdulat alapforgatásnak is tekinthető, ezért - adott esetben - a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért a magánhangzó a forgatás-sorozat jelölésében el is hagyható

A vagy O (mély magánhangzó):a Rubik-kocka valamelyik oldalának (az adott oldal felől tekintve) óramutató járásával ellentétes 90 fokos, negyed fordulatos elforgatását jelöli.

U :a kocka valamelyik oldalának bármelyik irányba történő 180 fokos, fél fordulatos elforgatását jelöli. A betű alakja hasonlít a fordításra. Logikus, hogy az U betű helyett esetleg használható még bármelyik magánhangzó kettőzött alakja is, pl. OO, EE stb.

 

A betűvariációs lehetőségek és a forgatás-jelölés eltérése a standard rendszertől azt a célt szolgálja, hogy mindenki egy neki szimpatikus vagy könnyebben memorizálható forgatáskombinációt jegyezzen meg.

A fentiek alapján például a "TU" jelölés azt jelenti, hogy a Rubik-kocka felső oldalát 180 fokkal fordítjuk el, a "LE" vagy "LI" vagy csak az "L" forgatás pedig az óramutató járásával egyezően fordítja el negyed fordulattal a kocka bal oldalát.
Ha egy nyelvben, mint amilyen a magyar is ötnél több magánhangzó van, a forgatások jelölésére és memorizálására az adott alakú, de ékezetes magánhangzók is igénybe vehetők. Tehát az E, I kiegészül még az É és Í-vel, Az A és O az Á, Ó, Ö, Ő betűkkel, míg az U az Ú, Ü és Ű betükkel.

 

 

A kocka kirakáásánál használt egyik forgatás-kombináció a LATERETA-LETERATU azonos pl. a LOTERITO-LITERATU -val, stb. Magyar nyelvterületen ez a forgatás-kombináció memorizálható így is: Lóterítő, létra, tű. Ennek a nemzeközi jelölése a nehezebben megjegyezhető - L’URU’LUR’U2 - lenne. Ennél is jobban szemléltei a jelölésünk előnyeit a háromnál több rétegű kockáknál használatos egyik algorimus, a

(Rr)2 B2 U2 (Ll) U2 (Rr)' U2 (Rr) U2 F2 (Rr) F2 (Ll)' B2 (Rr)2

nemzetközi jelölés (némi kompromisszummal) kiváltható a sokkal könnyebben memorizálható algoritmusunkkal, mint pl.:

Rubi(n)t letörő töret, férfi lábo(n) rú(g).

További szó-variációs lehetőségként jelentkezik még a forgatás sorozatokat más és más kocka-tartásból indítani, ezáltal más és más lesz a kombináció megjelölése és a memorizálandó szöveg is.

Kísérletező kedvű egyének az egyes algoritmusokat, kombinációkat jelölő betűsorozatokat további értelmes kifejezésekké, mondatokká is bővíthetik az ABC-ből fennmaradó egyéb mássalhangzókkal és még magánhangzók is használhatók, ha az egyes forgásokat jelölő betűcsoportok együtt maradnak és az adott forgatás-kombináció egyértelműen kikövetkeztethető. Ha ez irányú leleményedet meg kívánod osztani a világgal, a lent található elérhetőségen jelezd felénk! A legjobbakat közzé tesszük.

 

A fent leírt módszer - részben vagy egészben - a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

 

Összeállította: Straub Tamás

 

Nézd meg, hogyan rakják ki a kockát a bajnokok:

 

A Rubik-kockáról és más bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál
A bűvös kockákról további információkat a linkgyűjteményben talál

 

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768