Válogatott zsidó viccek

A kissrác rosszul tanul az iskolában, ezért az apja megfenyegeti, hogy ha továbbra is rosszul tanul, átíratja egy keresztény iskolába. A srác nem veszi komolyan a fenyegetést, az apja viszont beváltja az ígéretét.
Csodák csodájára a srác az év végén szín jeles bizonyítvánnyal jön haza a Katolikus iskolából. Kérdezi is tőle az apja, hogy ez hogyan lehetséges. Mire a srác:
- Tudod apu, ketten vagyunk zsidók az osztályban, a másik a tábla fölött már keresztre van feszítve. Itt nem babra megy a játék!

Egy nap a rabbi kijelenti a zsinagógában, hogy ettől kezdve a vajaskenyér nem eshet a vajas felére. Telik-múlik az idő, egyszer csak Kohn odamegy a rabbihoz:
- Rabbi! Nem azt mondtad a múltkor, hogy a vajaskenyér nem eshet a vajas felére?
- De, fiam, azt mondtam.
- Mert az a helyzet, hogy tegnap vajaskenyeret akartam enni, de elejtettem, és a kenyér a vajas felére esett...
A rabbi elgondolkodik, majd így szól:
- És mondd fiam, biztos, hogy jó felén kened te azt a kenyeret?

A rabbi súlyos beteg, bekerül a kórházba. Érzi is, hogy lassan lejár az ideje ezért behívat egy katolikus papot és mondja a végrendeletet:
- A falusi gyáram havi bevételének a felét felajánlom a Kerületi Zsidó Iskola segítésére.
A pap szorgosan írja.
- Az aranykészletemet felajánlom a Zsidó Kultúrális Múzeumnak.
Ezt is írja.
- A megmaradt 22 millió készpénzt pedig küldjék el a Szegény Zsidók Alapítvány javára.
Ezt már nem bírja szó nélkül a pap sem, ezért megkérdi:
- Mondja, ha mindent a zsidóknak ajánlott, miért nem hívott egy hivatásos rabbit?
- Megőrült? Egy rabbit a fertőző osztályra?

Egy zsidó férfinak megdöglik a szamara, de azt mondja a feleségének, hogy ne aggódjon, ő ebből is tud pénzt csinálni, majd kisorsolja tombolán.
- De hiszen ez lehetetlen! - mondja a felesége. Egy döglött szamár senkinek sem kell!
- Nyugi, nem fogják megtudni, hogy döglött.
A feleség nem nagyon hisz ebben, de este a férje tényleg egy köteg pénzzel tér haza, és büszkén újságolja:
- Eladtam 1000 sorsjegyet, darabját 1 dollárért, és nyertem 999 dollárt.
- Senki nem reklamált, hogy döglött a szamár?
- Csak az az egy ember, aki nyert, de annak visszaadtam az 1 dollárját.

 

 

Borhamisítással vádolják Róth Ármint. A bíróságon odafordul a tárgyalás vezetőjéhez:
- Bíró úr, ért ön a kémiához?
- Nem. Én jogász vagyok.
Aztán a szakértőhöz fordul:
- Uraságod ért a joghoz?
- Nem. Én kémikus vagyok.
- Csak pont én, a szegény zsidó kell, hogy értsek mind a kettőhöz?

- Doktor úr, kérem heréljen ki engem!
- Na de uram, ezzel nem szoktak viccelni!
- Ne kérdezzen semmit, csak heréljen ki!
- Egészen biztos benne, hogy ezt akarja?
- Igen, csinálja már!
- Na jó, ...
Nyissz-nyissz, közben elvégzi a műtétet az orvos.
- Kész van. De most már árulja el, miért akarta?
- Hát tudja zsidó lányt szeretnék feleségül venni, és ő kérte, hogy heréltessem ki magam.
- Véletlenül nem körülmetélést mondott a menyasszonya?
- Á, de igen. Ez a pontos kifejezés!

Boldogan mosolyogva meséli a rabbi egyik barátjának:
- Képzeld, ma hét embert tettem boldoggá!
- Hogyan? - kérdezi a barát.
- Összeadtam három jegyespárt!
- Ööö... Az nem csak hat embert jelent?
- Miért, mit gondolsz, ingyen tettem?

Kohn és Grün alaposan összevesznek. Kohnt azonban bántja a lelkiismeret. Elmegy a rabbihoz, elmondja a történetet és megkérdi, mit lehetne tenni. A rabbi azt mondja, hogy bocsánatot kell kérni. Kohn ebbe nem megy bele, inkább hazatér. Otthon furdalja a lelkiismeret, emiatt újra felkeresi a rabbiját és megkérdi:
- Biztos, hogy bocsánatot kell kérni?
- Teljesen biztos.
- De lehet telefonon is?
- Lehet.
Kohn megnyugodva hazamegy. otthon feltárcsázza Grün lakását. A túloldalon beleszólnak:
- Halló!
- Halló, Kovács lakás?
- Nem, Grün lakás.
- Akkor bocsánat.

A Rákosi rendszerben Kohnt beviszik az ÁVH-ra, mert nem volt nála a személyi igazolvány. Jól megverik, aztán megkérdik:
- Na, hol laksz, te disznó?
- Kérem, én a Síp utca 6-ban.
- Menjen csak ki két nyomozó - utasítja a tiszt a beosztottait -, és ellenőrizze!
Két bőrkabátos el, addig is verik Kohnt. Rövidesen visszajön a két ÁVH-s:
- Főnök, a megadott címen semmilyen Kohn nem lakik!
- Szóval hazudtál, te szemét!?
Kohnt egész éjszaka verik, de ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Síp utcá-ban lakik.És mivel nem merült fel ellene semmi, hajnalban elengedik. Kohn kékre-zöldre verve befordul a Síp utcába, meglátja a házmester:
- Kohn úr, Kohn úr, tegnap kereste két ÁVH-s, de nem árultam ám el, hogy itt lakik...

- Uram, Ön négy hűtőszekrényt hozott, Izrael állam törvényei szerint egy hűtő behozatala vámmentes, a másik háromra vámot kell fizetnie.
- Jó, jó, de a tejes és a húsos ételeket hitünk szerint külön kell tárolnom. Ehhez viszont két hűtő kell!
- Hmm, ha Ön és a családja ennyire vallásos, akkor nem bánom, két hűtő vámmentes, kettő vámköteles.
- Aha! De ha ideje van, akkor a maceszt is külön kell tartanom a többi ételtől!
- Na jó legyen, ha Önök ennyire ortodoxok, akkor három hűtő vámmentes de a negyediket el kell vámolni.
- Nem úgy van az! Aztán ha egy kis sonkára támad kedvem azt tán tegyem a kóser kaják közé?

Kohn és Grün rettenetesen szegények, nincs egy centjük sem és éhesen kószálnak New Yorkban. Egyszer csak meglátnak egy katolikus templomot és a kerítésén egy táblát, hogy aki itt megkeresztelkedik az kap 100$-t. Sokat vívódnak, de a pénz nagy úr. Végül úgy döntenek, hogy sorsolnak, az egyikük megkeresztelkedik és felezik a pénzt. Grün veszít a sorsoláson és bemegy. Öt perc múlva már jön is kifele. Kohn azonnal azt kérdezi:
- Megkaptad a 100 dollárt?
- Látod Kohn, ezt utálom bennetek zsidókban, ezt a szörnyű anyagiasságot!

Kohn egy cipőboltot nyit a két meglévő cipőbolt között. Az egyik boltos - megijedve a várható konkurenciától – kiírja a portálra:
"Kitűnő olasz cipők érkeztek!"
A másik ezt a táblát teszi ki:
"Különleges minőségű cipők, kedvező áron!"
Kohn gondolkodóba esik, majd nemes egyszerűséggel kiteszi az ajtajára a táblát:
"FŐBEJÁRAT"

Kohn ki tudja miért elhagyja a vallását, ám a következő péntek este mégis megjelenik a Dohány utcai zsinagógában, és leül a megszokott helyére, Grün mellett. Grün nem érti a dolgot, és megkérdezi barátját:
- Ne haragudj, mit keresel Te itt ? Ha jól tudom, a héten kitértél?
- Te jó Isten, egészen elfelejtettem - csap a homlokára ijedten Kohn.
Mire Grün magától érthetően hozzáteszi:
- Na látod ilyen buta is csak egy gój lehet.

Az öreg zsidó a halálos ágyán szólítja a családját:
- Itt vagy, édes feleségem?
- Itt vagyok, édes férjem.
- Itt vagy, édes fiam?
- Itt vagyok, édesapám.
- Itt vagy, édes lányom?
- Itt vagyok, édesapám.
- Ha mindenki itt van, akkor ki van a boltban?

Kovács a feleségével és az anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az ajánlatot Kovács.
- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni - próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni.

A zsidó kisgyerek katolikus gimnáziumban tanul. Az egyik órán a tanár azt mondja, hogy kap 1000 forintot, aki megmondja, hogy ki volt a legnagyobb ember a világon.
- Szerintem Leonardo da Vinci - szól az egyik gyerek.
- Jó, jó, de én nem rá gondoltam.
A másik gyerek:
- Talán Einstein?
- Még jobb, de még mindig nem rá gondoltam.
Erre a zsidó kisgyerek:
- Jézus Krisztus.
- Úgy van kisfiam, itt az 1000 forint. De én úgy tudom, hogy te zsidó származású vagy. Neked nem inkább Mózest kellett volna mondanod?
- De igen, viszont Mózes az Mózes, az üzlet meg üzlet.

 

 

Két hajléktalan ül egy-egy táblával a katolikus templom előtti lépcsőn. A lentebb lévő ember kezében a táblán ez áll:
"Zsidó hajléktalan vagyok, éhezek, szánjanak meg egy kis alamizsnával!"
A fölötte ülőén pedig:
"Katolikus hajléktalan vagyok, éhezek, szánjanak meg egy kis alamizsnával!"
Jönnek-mennek az emberek ki és be, egytől-egyig adnak pénzt a katolikusnak, de a zsidóra mindenki csak megvetően néz, mire az egyik ember odamegy a zsidóhoz és ezt mondja:
- Ne haragudjon uram, de Ön hogy gondolja, hogy katolikus templom előtt zsidóként kéreget? Én a maga helyében máshol próbálkoznék.
Mire a megkérdezett odafordul a másik hajléktalanhoz mosolyogva:
- Hallod Kohn, ez akar kioktatni minket a businessről?

Grün bevallja a rabbinak, hogy nagy butaságot csinált: kölcsönadott valakinek tízezer forintot, de nem csináltak róla papírt. Hogy lehetne ezen utólag segíteni? A bölcs rabbinál kész a megoldás:
- Írj neki egy levelet, hogy azonnal küldje meg a húszezer forintodat. Erre Ő dühösen megírja, hogy csak tízezerrel tartozik, s akkor ott lesz a bizonyíték a kezedben!

Három ember utazik a vonaton. Ketten megállás nélkül zsidó vicceket mesélnek. A harmadik egy fél óra után megszólal:
- Uraim, ezt nagyon gyorsan abbahagyják, mert lecsukatom magukat.
A másik kettő megszeppen, csönd lesz. Úgy negyed óra múlva egyikük megkérdezi a sértődékeny utastárstól:
- Elnézést uram, néger viccet szabad mesélni?
- Azt szabad.
- Két néger találkozik. Egyik így szól: "Te Grün ..."

Grün elhatározza, hogy vonatra ül és meglátogatja Kohn barátját Párizsban. Úgy alakul, hogy a hálókocsiban ő kerül felülre. Kis fészkelődés után leszól az alatta lévőnek:
-Ne haragudjon uram, lent felejtettem az újságomat, feladná?
-Hogyne, parancsoljon.
-Köszönöm......bocsásson meg, de lent maradt a szemüvegem is, lenne oly szíves és feladná?
-Hogyne, parancsoljon.
-Igazán ne vegy zaklatásnak, de, ha megkérem akkor megtenné, hogy ott a cipőmben lévő büdös zoknimat kicsit kiöblíti?
-Hát azért ne haragudjon uram, de mindennek van határa! Hát mit képzel maga?!
-Jó, ha nem, nem...
Reggel megérkezik a vonat a Párizsi vasútállomásra. A vonatról lelépő Grünt kitörő örömmel fogadja a már a peronon várakozó Kohn:
-Szervusz drága Grün barátom! Hát hogy utaztál?
-Ne is mondd - legyint Grün -, egy fülkében voltam összezárva egy antiszemitával.

A beteg Kohnnét alaposan megvizsgálja az orvos. Távozáskor az előszobában azt mondja a férjének:
- Kohn úr, nem tetszik nekem a maga felesége.
- Egy az ízlésünk, doktor úr!

Péntek este egy átutazó kereskedő letétbe helyez a rabbinál százezer forintot, a hitközség elöljáróinak jelenlétében. Vasárnap jelentkezik a kereskedő a pénzért, de a rabbi kijelenti, hogy ő semmiről nem tud.
- De rabbi, hiszen a hitközség vezetői is tanúsíthatják, hogy átvetted tőlem a százezret!
A rabbi hívatja az elöljárókat, azok sorra megesküsznek, hogy ők semmi pénzátadásról nem tudnak, a kereskedőt soha életükben nem látták. A rabbi elküldi őket, majd előveszi a pénzt és átadja hiánytalanul a tulajdonosának.
- De rabbi - ámuldozik a kereskedő -, mire volt jó ez a komédia?
- Csak hogy megmutassam: kikkel vagyok én körülvéve!

Egy idegen faluból jött zsidó kér tanácsot a rabbitól.
- Miért nem fordulsz a saját rabbidhoz?
- Neki már elmondtam az én nagy bajomat, meg is hallgattam a tanácsát. De gondoltam, megkérdezlek téged is. Két ökör csak könnyebben kirántja a kocsit a sárból, mint egy ...

Kohn elpanaszolja a rabbinak, hogy döglenek a libái.
- Mivel eteted oket?
- Szemes kukoricával.
- Az a baj. Etesd ezután darával!
Kohn egy hét múlva ismét panaszkodik, hogy még mindig döglenek a libái, pedig darával eteti őket.
- Mert szamár vagy - mondja a rabbi - zabbal etesd oket!
Pár nap múlva Kohn megint siránkozik, hogy hiába eteti zabbal a libáit, mégis pusztulnak.
- Ostoba fajankó vagy, miért nem árpával eteted oket?!
Másnap megint megy Kohn:
- Rabelében, hiába próbálkoztam az árpával, megdöglött az utolsó libám is!
- Most már egy libád sincs?
- Egyetlen egy se.
- Kár. Pedig még annyi jó ötletem lett volna...

A zsidó gyerek rugdossa a templom falának a labdát. Kijön a pap, így szól:
- Fiam, ha tovább rugdosod a falnak azt a labdát, megkeresztellek.
Zsidó gyerek tovább rugdossa, kijön a pap, hóna alá csapja és megkereszteli. A gyerek szomorúan kullog hazafelé, otthon anyjának elmondja a hírt, erre az jól megveri. Hazajön az apja a munkából, ő is megtudja a hírt, majd jól elveri. A gyerek kirohan az utcára, és így szól:
- Még csak fél órája vagyok keresztény, de már utálom a zsidókat.

Az öreg zsidó délutáni sétája során meglát egy csodálatos keblű fiatal hölgyet.
- Hölgyem, megharaphatom a keblét 100 $-ért?
- Hová gondol?! – válaszolja a hölgy gyorsan továbblépve.
- Talán 1,000 $-ért? – kiáltja utána az öreg zsidó.
- Én nem olyan lány vagyok, érti már?
A kicsi öreg zsidó azonban utána siet:
- Engedje meg, hogy csak egyszer és nagyon finoman harapjam meg a mellét, mit szól 10.000 $-hoz?
A hölgy gondolkodóba esik: "Hmmmmm, 10.000 dolcsi..."
- Rendben, de csak egyszer és nem itt, lépjünk arrébb, arra a sötét sétányra.
Ahogy odaérnek, a hölgy kigombolja a blúzát és csodálatos keblek tárulnak fel. Az öreg megpaskolja öket, simogatja, dédelgeti, puszilgatja, de nem harapja meg.
- Na, mi lesz, harapja meg már végre! – mondja a hölgy.
- Ááá, neeeem..., - mondja az öreg zsidó - túl sokba kerülne!

Két zsidó ügyvezető igazgató beszélget:
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én ugyan nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyéim is.
- Te, nem kéne ezektől belépődíjat szedni?

Kohn és Grün libakereskedők Oroszországban. Egy szép napon rendelet jelenik meg a libaárusítás betiltásáról. Kohn tovább folytatja az árusítást, le is tartóztatják és három évre elítélik. Szabadulása után hazamegy és látja, hogy Grün háza előtt hosszú sor kígyózik. Az emberek egyenként bemennek és egy libával a hónuk alatt jönnek ki. Kohn este átmegy Grünhöz és kérdezi tőle:
- Mondd csak Grün, szabad már libákat eladni? Megszüntették a rendeletet?
- Dehogy is szüntették meg, a libák eladása még mindig tilos.
- Hát akkor te hogy mersz libákat árusítani?
- De kedves Kohn, én nem árusítok libákat!
- Ne viccelj már, hogyan magyarázod akkor meg, hogy az emberek sorba állnak a házad előtt és egy libával a hónuk alatt jönnek el onnan?
- Félreértetted a helyzetet. Én csak feladtam egy hirdetést az újságban, hogy elvesztettem 50 rubelt és a becsületes megtalálót egy libával jutalmazom!

A cigány, a zsidó, és a magyar horgásznak a Tisza partján és együtt kifognak egy aranyhalat.
Az aranyhal így szól:
– Hárman fogtatok ki, így mindhármótoknak teljesítem egy kívánságát. Cigány, te mit kívánsz?
– Hát… a népem olyan messze került a hazájától, azt szeretném, ha mind békében együtt élhetnénk India földjén!
Az aranyhal teljesíti, az összes cigány Indiába kerül.
– Hát te zsidó mit kívánsz?
– Hát… a népem olyan sokat szenvedett és szétszóródott a világban, azt szeretném, ha békében együtt élhetnénk Izrael földjén!
Az aranyhal teljesíti, minden zsidó elkerül a szentföldre.
– Hát te magyar mit kívánsz?
– Hááát… én… már csak egy unicumot kérek!

Mandel Rafaellel imádkozás közben szívroham végez, holtan esik össze a zsinagógában. A rabbi utasitja a templomszolgát, hogy azonnal és amennyire lehet, tapintatosan közölje a hírt a megboldogult asszonyával. A szolga rögtön elsiet a megadott címre, ahol a mit sem sejtő nő nyit ajtót.
- Itt lakik özvegy Mandel Rafaelné?
- Igen, de nem vagyok özvegy - válaszolja az asszony. Mire a templomszolga:
- Akar fogadni?

Kimúlt a gazdag Kohn kutyája. Elmegy a rabbihoz és kéri:
- Rabbi! Eltávozott a kedvenc kutyám, egy fajtatiszta rottweiler és a temetőben szeretném örök nyugalomra helyezni.
- Ó, nagyon sajnálom, Kohn, de ide a szent földbe, az emberek közé nem temetheted.
- De rabbi, legalább a kerítés mellé had temessem el!
- Sajnálom Kohn, de nem megy.
Kohn búslakodva távozik, és halkan morogja:
- Pedig öt ezer dollárt szántam erre az ügyre...
Mire a rabbi:
- Várjál csak, Kohn! Mit is mondtál, hogy hívják? Roth Weiler?

Egy katolikus férfi benősül egy zsidó családba, ezért elhatározza, hogy felveszi a zsidó vallást is. Egy éven keresztül tanulmányozza a könyveket, szokásokat, majd elmegy a rabbihoz. A rabbi így szól hozzá:
- Fiam, mielőtt elvégeznénk a szertartást, egy vizsgát kell letenned. Szeretném, ha most megbeszélnénk ennek a költségeit. Az én tiszteletdíjam 5000 dollár.
- 5000 dollár?! - kiált fel a jelölt - Az nagyon sok. 500 dollárnál többet nem adok érte!
- Gratulálok, átmentél a vizsgán!

Kohn a 40. házassági évfordulójának megünneplésére feleségével Új-Zélandra repül.
A repülőút közben egyszer csak a kapitány váratlanul megszólal a hangszóróban:
- Hölgyeim és Uraim, nagyon sajnálom, de rossz hírem van. Az egyik motorunk leállt és kényszerleszállást kell végrehajtanunk. Éppen egy ismeretlen sziget felett vagyunk, amelynek a sík részén megkísérelhetjük a leszállást. Számítanunk kell viszont arra, hogy ezen az ismeretlen földdarabon soha nem fedeznek fel bennünket és a hátralévő életünket itt kell leélnünk.
A repülő gyakorlott személyzetének köszönhetően a gép sikeresen leszáll a szigeten.
Kohn kétségbeesve ül a homokban és lehajtja a fejét. Egy óra elteltével hirtelen magához tér és feleségéhez fordul:
- Mondd Záli, befizetted a zsinagóga tatarozásának e havi részletét?
- Nem drágám, teljesen el voltam foglalva az utazás előkészítésével, válaszolja az asszony.
- És mondd Záli kifizetted a zsidó jótékonysági fogadalom esedékes törlesztését?
- Nagyon szégyellem drágám válaszolja az asszony, de ezt a csekket sehol sem találtam.
- De a zsidó szövetség tagdíját csak befizetted, Záli?
- Ne haragudj drága férjem, de most ez is elmaradt.
- Akkor minden rendben. Te, ezek meg fognak bennünket találni!

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768